Światowy Dzień Ziemi, tradycyjnie obchodzony 22 kwietnia, to jedno z największych ekologicznych świąt obchodzonych na świecie.

W ramach obchodów Dnia Ziemi klasa 5a wraz z opiekunami udała się do Nowin Horynieckich, gdzie odpowiednio przygotowana, tzn. zaopatrzona w worki, rękawice, odpowiedni strój i zmotywowana szczytnym celem, przyłączyła się do akcji sprzątania miejscowości.

Organizatorami akcji sprzątania byli właściciele gospodarstwa agroturystycznego “Dzikowisko” – państwo Ewa i Przemysław Dzikiewiczowie.

Zaangażowanych w sprzątanie uczniów czekała miła niespodzianka: wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek, zabawy na świeżym powietrzu, a przede wszystkim możliwość bliskiego spotkania ze zwierzętami właścicieli gospodarstwa.

Aneta Dydyk

Tadeusz Dziechciarz