18 maja 2022 r. zakończyliśmy realizację pilotażowego programu ekologicznego „Ocalimy świat”. To wyjątkowa inicjatywa edukacyjna łącząca poszerzanie wiedzy ekologicznej z kształtowaniem postaw prospołecznych oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych.

 Program podzielony był na trzy etapy:

Etap I: Zapoznanie się z tekstami literackimi.

Etap II: Przeprowadzenie projektu proekologicznego.

Etap III: Przygotowanie i przesłanie prezentacji.

 Po lekturze książki „Reginka szuka domu” Ewy Nowak uczniowie zdecydowali, że tematem ich projektu będzie „Ochrona owadów zapylających”. W ramach pracy nad projektem uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat owadów zapylających, przygotowali na terenie szkoły ogrody skrzyniowe z roślinami miododajnymi oraz wspólnie z rodzicami wykonali hotele dla owadów.

Opiekę merytoryczną nad projektem sprawowały pani Katarzyna Szymeczko i pani Jolanta Szczerbinin. Nieocenioną pomoc i wsparcie otrzymaliśmy także ze strony Nadleśnictwa Lubaczów – pani Małgorzata Kolczak i pani Katarzyna Marko omówiły akcje leśników związane z ochroną owadów oraz zachęciły uczniów do aktywnego i systematycznego włączania się w przedsięwzięcia ekologiczne.

Na zakończenie akcji zostały wręczone nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Lubaczów i Radę Rodziców. Otrzymali je: Oliwia Kruk, Kamila Urban i Marcin Mazurkiewicz.

 

Beata Nazarko

koordynator projektu