Z tej okazji uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystym apelu. Po odśpiewaniu hymnu państwowego pani wicedyrektor Dorota Ludwiczuk wygłosiła okolicznościowe przemówienie,  przypominając najważniejsze wydarzenia na drodze do odzyskania suwerenności. Następnie przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli kwiaty pod obeliskiem patrona naszej szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z twórców niepodległości. 

Święto Niepodległości to okazja do wyrażenia miłości do ojczyzny, dumy z naszego dziedzictwa i patriotyzmu.

Andrzej Nazarko