27 maja 2022r w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny dla chętnych uczniów klas trzecich.Do matematycznych potyczek przystąpiło  14 uczestników- 9 z klasy III a i 5 z klasy III b.

Konkurs miał na celu:

– popularyzację matematyki wśród uczniów klas trzecich,

–  rozbudzenie zainteresowań matematycznych,

– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,

– pobudzanie twórczego myślenia.

Zestaw konkursowy zawierał pięć zdań tekstowych, które należało rozwiązać w czasie 45 minut. Dzieci mogły wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu: sprawnego liczenia, rozwiązywania zadań tekstowych prostych i złożonych, logicznego myślenia i rozumienia pojęć matematycznych. Wszyscy pracowali wytrwale, z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań. 

Po ocenie prac wyłoniono następujących laureatów:

Mistrzem Matematyki została Milena Bąk z kl. III b

Wicemistrzami Matematyki zostali Szymon Kobiałka z kl. III b i Dawid Bauer z kl. III a.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni upominkami i słodyczami ufundowanymi przez Radę Rodziców na koniec roku szkolnego, zaś uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim, którzy wzięli udział w rywalizacji serdecznie dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dziękujemy bardzo Paniom: Barbarze Rozner i Edycie Mazurkiewicz za przygotowanie zestawów, organizację konkursu i ocenę prac, a Pani Beacie Nazarko za wykonanie dyplomów.

Wiesława Pachla, Bożena Mróz