„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem” – Maria Konopnicka

Młodzież zrzeszona w szkolnym wolontariacie PCK w ZSiPO w Horyńcu-Zdroju jak każdego roku zorganizowała zbiórkę darów materialnych w okresie przedświątecznym dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Poświęcili bezinteresownie, z wielką radością swój wolny czas w sobotę 16 grudnia 2023r., aby w trzech sklepach w Horyńcu-Zdroju-„Euro”, Delikatesach „Premium” oraz „Piotruś Pan” zbierać potrzebne w ramach pomocy produkty.
Hojność darczyńców była ogromna! Dzięki niej mogliśmy pomóc kilku samotnym osobom z gminy i złożyć przy okazji świąteczne życzenia.
Dziękujemy także  kierownictwu i personelowi wymienionych sklepów za coroczną życzliwą współpracę z nami w czasie organizowania zbiórki. Wiemy, że zawsze możemy liczyć na mieszkańców Horyńca –Zdroju, którzy nigdy nie zawiedli i zawsze chętnie pomagają. Dziękujemy!

Jolanta Szczerbinin
Jacek Szczupak