Program AKTYWNA TABLICA

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY w ramach programu AKTYWNA TABLICA 2020-2024 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju uczestniczyw Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Jedna sala lekcyjna oraz cztery gabinety specjalistyczne: psychologiczny, logopedyczny […]